Gevel zandstralen

Wanneer u er voor kiest om uw gevel te laten zandstralen zult u gebruikmaken van een techniek waarbij een straalmiddel wordt gemengd met water. Vervolgens wordt dit middel onder hoge druk tegen de ondergrond gespoten. Vooraleer dit type gevelreiniging wordt toegepast worden alle ramen en deuren op vakkundige wijze afgeplakt. Op deze manier wordt voorkomen dat het straalmiddel in contact komt met de ramen of kozijnen. In principe kenmerkt zandstralen zich door een dubbele werking. De gevel wordt namelijk niet alleen gereinigd waardoor het vuil verdwijnt, daarnaast wordt ze ook nog eens gepolijst waardoor uw gevel er meteen terug als nieuw komt uit te zien.

Wanneer kiezen voor zandstralen?

Indien uw gevel moet worden gereinigd is het steeds belangrijk om uit te maken wat de meest geschikte reinigingsmethode is. Wanneer u heeft vastgesteld dat er op uw gevel zeer hardnekkig vuil is terug te vinden is de kans groot dat u er voor zult kiezen om deze te laten zandstralen. Zandstralen zorgt er namelijk voor dat niet alleen oppervlakkig vuil zeer eenvoudig kan worden verwijderd, daarnaast zal ook het meest hardnekkige vuil verdwijnen als sneeuw voor de zon. U dient er wel rekening mee te houden dat zandstralen niet voor alle gevels kan worden toegepast. Vooral gevels die bestaan uit poreuze materialen vereisen een lichtere reiniging, bijvoorbeeld door middel van stoom.

Hoeveel kost zandstralen?

Indien u er voor kiest om uw gevel te laten zandstralen dient u steeds rekening te houden met een aanzienlijk hogere kostprijs in vergelijking met bijvoorbeeld stoomreiniging of een chemische reiniging. In het geval van zandstralen dient rekening te worden gehouden met een kostprijs van om en bij de 11 euro per vierkante meter. Ten opzichte van de eerder reeds aangehaalde twee andere reinigingsmethodes is dit meer dan het dubbele. Wilt u de kostprijs van uw gevelreiniging drukken? Dan kan het regelmatig reinigen er voor zorgen dat een eenvoudige behandeling met stoom voldoende is. Zo beperkt u het kostenplaatje van uw gevelreiniging aanzienlijk.